Drony, a może produkty do odchudzania? Dziś inwestować można we wszystko

|

Pewnie znacie fundusze dłużne, agresywne czy zrównoważone. Ale czy słyszeliście o takich, które inwestują w akcje firm zarządzanych przez kobiety lub przedsiębiorstw pomagających przy odchudzaniu?

article-thumbnail

Już same tickery (nazwy, kilkuliterowe skróty, które identyfikują fundusze na giełdzie) są dość ciekawe, np. COW (dla funduszu zajmującego się rolnictwem) lub SLIM czy WSKY dla innych. Ta różnorodność wynika z tego, że kluczy, według których można lokować pieniądze, jest dziś nieskończenie wiele. Co ciekawe, nie zawsze głównym czynnikiem branym pod uwagę jest zysk. Coraz częściej w tym biznesie liczą się również wartości i ludzie.

SRI, czyli fundusze „z misją”

Zaczynamy od tych najważniejszych funduszy, które łączą wartości i są zdania, że… dobroć popłaca. Sam skrót SRI pochodzi od wyrażenia Socially Responsible Investing, czyli inwestowanie odpowiedzialne społecznie (zwane też czasem inwestowaniem etycznym). Takie fundusze, inwestując w papiery poszczególnych firm czy branż, oprócz aspektów finansowych biorą także pod uwagę inne wartości. Jakie? To tzw. ESG: environmental, social responsibility oraz corporate governance – ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny (jakość zarządzania).

Co ciekawe, z roku na rok liczba takich funduszy rośnie, a także obracają one coraz większymi aktywami. Według szacunków za 2016 r. było to aż ok. 23 bln USD.

Można zaliczyć do nich np. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF.

Dla tego funduszu ważne jest to, czy spółki dbają o zróżnicowanie płciowe (gender diversity) zarządów oraz managerów różnych szczebli. Obraca aktywami ponad 350 mln dolarów, osiągając stopę zwrotu (w ubiegłym roku) na poziomie ok. 18 proc.

Innym funduszem jest Barclays Return on Disability ETN. Fundusz ten, osiągając stopę zwrotu za ub. r. na poziomie ponad 16 proc., wyspecjalizował się w firmach, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Ciekawym funduszem jest również Global X Millennials Thematic ETF – wziął pod uwagę kwestie społeczne czy socjologiczne, choć pod nieco innym kątem niż te powyżej. Specjalizuje się bowiem w firmach, których klientem są… tzw. millenialsi, czyli młodzi ludzie (wchodzili w dorosłość ok. 2000 r.), dla których ważne w życiu są nowoczesne technologie. Nie dziwi więc, że w portfelu funduszu są papiery takich firm, jak Apple, Amazon czy Nike.

Najważniejsze to znaleźć niszę

Odpowiedzialne finanse to jedno, ale fundusze, które inwestują w wydawałoby się niszowe produkty lub trendy też znajdują uznanie u inwestorów.

Jednym z nich jest The Obesity ETF, lokujący środki w firmy oferujące usługi i produkty, które przyczyniają się do walki z otyłością. Samą jego nazwę można przełożyć jako „otyłość”, a ticker jakim się posługuje to… szczupłość (SLIM). Tak czy owak fundusz w ostatnim roku zarobił ponad 30 proc., co chyba dobrze świadczy o rozpoznaniu tendencji rynkowych.

Na rynku nie brakuje również funduszy, które inwestują w branże z obszaru technologii. Jednym z nich – zgromadził ponad 1 mld dol. – jest Global X Lithium, który lokuje aktywa w przedsięwzięciach związanych z litem. Pierwiastek ten niezbędny jest w produkcji akumulatorów, wykorzystywanych zarówno w popularnej elektronice, jak i w samochodach elektrycznych. Temat jest ostatnio wyjątkowo „gorący”, stąd fundusz ten inwestuje w kopalnie tego pierwiastka, jak również w papiery producentów akumulatorów.

Innymi ciekawymi funduszami zawiązanymi z nowoczesnymi technologami są PureFunds Drone Economy Strategy ETF czy The 3D Printing ETF. Pierwszy interesuje się firmami związanymi z wytwarzaniem dronów, drugi zaś z obiecującą branżą technologii druku 3D. Choć na razie dysponują stosunkowo niewielkim aktywami, stale rosną. Fundusz związany z dronami zyskał w ostatnim roku ok. 25 proc., a ten zajmujący się drukiem 3D jeszcze więcej, bo 30 proc.

W Polsce liczą się nie tylko akcje

Czy podobne możliwości inwestycyjne oferowane są również na polskim rynku?

Innowacyjnym rozwiązaniem jest np. fundusz Millennium Globalny Strategii Alternatywnych SFIO. Od momentu powstania w 2008 roku osiągnął blisko 60 proc. zysku.

Środki lokowane w funduszu inwestowane są w fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków w aktywa alternatywne do akcji i obligacji skarbowych.

- Inwestycje alternatywne stanowią obecnie najszybciej rozwijający się segment globalnego rynku kapitałowego. Inwestorzy na całym świecie poszukują możliwości realnej dywersyfikacji swoich portfeli poprzez inwestowanie w strategie inne niż akcje czy obligacje. Dodatkowo systematyczny spadek rentowności obligacji powoduje spadek ich atrakcyjności. W tym świetle inwestycje w nieruchomości, surowce, instrumenty pochodne czy aktywa niepubliczne zyskują na zainteresowaniu. Bardzo mocno rozwijającymi się segmentami rynku alternatywnego są również markowe alkohole, jak wina czy whisky a także sztuka – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.