01

Określ

cel

Jasno sprecyzowany cel to połowa sukcesu. Pamiętaj, by podejść do swoich oczekiwań realistycznie i precyzyjnie. Plany i kolejne etapy ich realizacji warto zapisać, dzięki temu lepiej skoncentrujesz się na ich osiągnięciu.
02

Wybierz

strategię

Inwestuj nie płacąc za założenie programu, jego prowadzenie jak i nabycie jednostek uczestnictwa kategorii B subfunduszy Millennium SFIO.
03

Poznaj

możliwe rozwiązania

Możesz wybierać spośród wielu produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Zanim jednak zadecydujesz, dobrze poznaj każdy z nich. Zwróć uwagę na potencjalny zysk, poziom ryzyka i dostęp do ulokowanych środków.
04

Uwierz w potęgę

systematyczności

Staraj się regularnie wpłacać nawet małe kwoty na wybrane rozwiązania oszczędnościowe lub inwestycyjne. Nie szukaj wymówek, jeśli trzeba, ustaw zlecenie stałe, dzięki czemu wybrana przez Ciebie kwota zawsze trafi na poczet realizacji celów.
05

Wiedz,

co w trawie piszczy

Innymi słowy, poszerzaj swoją wiedzę w zakresie oszczędności i inwestycji. Podstawowa wiedza o produktach inwestycyjnych jest niezbędna, by podejmować świadome i przemyślane decyzje finansowe.
06

Zadbaj

o dostęp do pieniędzy

Na wypadek nieprzewidzianych wydatków podziel swoje środki pomiędzy produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. Zadbaj również aby część środków ulokować w rozwiązania, które oferują swobodny dostęp do zainwestowanych środków. Jeśli będziesz nagle potrzebować większej kwoty, bez stresu wypłacisz potrzebne pieniądze.

Dowiedz się więcej
o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych Banku Millennium

Sprawdź szczegóły
Wszelkie informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.